Hatanorana

Njakatiana


Mahagaga tokoa
Ity fandalovana ity
Na dia izao aza dia hita
Fa mahafinaritra ery
Izao no lalàna ka tsy
Hamakian-doha
Araraoty fotsiny
Ny andro hahazoan-tsoa

Hatanorana mamintsika tokoa
No hiainantsika izao
Amin’ny fo
Indrindra moa raha misy ny fitiavana
Dia ho fahatsiarovana izay tsy mba
Tsy ho maivana

Misy indraindray ny olana izay miseho
Mangamanga foana ny lanitra avy eo
Sarobidy anie izao taonantsika izao
Sao ho tara ka ho nenina ny anao
Sao ho nenina ka izy no handao
Taloha anie ny fitondrana azy io
Dia matetika raha tsy kapoka dia sazy
Hevero ihany fa raha olombelona
Fa mahery tsy maody tsy ela velona

Hatanorana mamintsika tokoa
No hiainantsika izao
Amin’ny fo
Indrindra moa raha misy ny fitiavana
Dia ho fahatsiarovana izay tsy mba
Tsy ho maivana

Njakatiana & Parson Jacques

Njakatiana

Tononkira nampidirin'i Toky Olivier
(Isan'ireo namaky ny tononkira: 2206)

Zaraina any amin'ny :  Facebook Twitter Delicious Digg Stumble

 

 

© tononkira.gasy.net | Hampiditra tononkira | Hiditra ho mpikambana | Hifandray aminay
Tranokala nohatranoin'ny gasy.net
Tranokala namboarin'i Toky Olivier